Niemcy mniejszością we własnym kraju.

Jeszcze nigdy w Niemczech nie mieszkało tyle ludzi co obecnie. Jak wynika statystyk opublikowanych przez Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, w zeszłym roku za Odrą żyło 82,8 mln osób. To ponad 600 tys. więcej niż w poprzednim roku (w 2015 roku w Niemczech mieszkało 82,5 mln ludzi)!

Nie da się ukryć, że za tak dużą liczbą mieszkańców Niemiec stoją imigranci, którzy coraz częściej decydują się osiedlić w RFN i założyć tu rodzinę. Powiększanie się rodzin daje odzwierciedlenie w liczbie urodzeń, co również jest zasługą imigrantów. W poprzednim roku na Niemkę przypadało 1,43 dziecka, a na imigrantkę – 1,96.

Co czwarta osoba jest przybyszem lub potomkiem przybysza. I choć tegoroczne statystyki nie uwzględniają dokładnej liczby imigrantów żyjących na terenie Niemiec, to możemy się spodziewać, że stanowią oni ponad 20% społeczeństwa.

FOTO: pytamy.pl/kat,6,title,wesolo-dzis-wiec-wesole-pytanie,pytanie.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.